KONGRES

Już we wrześniu odbędzie się II Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej IAKS oraz towarzyszące mu Targi Infrastruktury Sportowej i Sprzętu Sportowego infraSPORT. Podczas dwóch dni Kongresu, uczestnicy będą mieli szansę porozmawiania z ekspertami z całego świata, zobaczą jak prawidłowo przeprowadzać proces inwestycji, pozyskiwać środki i unikać zadłużenia oraz jak inwestować i planować w sektorze sport. Będą mieli szansę zapoznania się z nowym, alternatywnym spojrzeniem na inwestycję.

Kongres jak i Targi infraSPORT skupią się na wymianie doświadczeń, warsztatach oraz kontraktacji sprzętu i usług związanych z projektowaniem, budową, wyposażeniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.
Kongres zgromadzi wielu polskich i międzynarodowych specjalistów z branży infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, którzy w kilkudziesięciu panelach tematycznych przybliżą tematykę związaną z inwestowaniem w branżę infrastruktury sportowej, przepisami prawa, wsparcia odpowiednich funduszy unijnych, a także pokażą przykłady dobrego gospodarowania i rozwoju takiej infrastruktury w miastach polskich na wybranych przykładach.
Targi infraSPORT

Na uczestników II edycji kongresu i targów czekać będzie ponad 500m2 powierzchni wystawienniczej, strefa networkingowa, specjalna strefa kongresowa. Wzorek roku ubiegłego odbędzie się 6 paneli dyskusyjnych podzielonych na zagadnienia związane z zarządzaniem, finansowaniem, architekturą oraz całą strategią rozwoju infrastruktury sportowej w ramach jednostek samorządowych o których opowiadać będą specjaliście ze świata jak również z Polski.

Wśród tematyki poruszanej na Kongresie pojawią się zagadnienia dotyczące alternatywnych form infrastruktury sportowej mówić będziemy m.in. o lodowiskach, zewnętrznych siłowniach, ścieżkach zdrowia oraz o pomysłach jak optymalizować ich działanie. Przedstawimy pomysły na to jak zachęcać mieszkańców do korzystania z już obecnej infrastruktury sportowej tak aby żyła i spełniała swoje cele a nie jedynie „ładnie wyglądała”.

Jak wyglądał I Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej 2016?

Zobacz relację z kongresu 2016

IAKS

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej to inicjatywa stowarzyszenia IAKS Polska, która zrodziła się podczas cyklicznych spotkań organizowanych przez IAKS International w Kolonii.


Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska
jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS). Od przeszło 10 lat ma pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Swoim działaniem wspiera gminy, inwestorów, wykonawców i użytkowników oferując ekspertyzy, koncepcje i konsultacje bazujące na doświadczeniach z kraju i zagranicy. IAKS współpracuje z kompetentnymi architektami, projektantami i specjalistycznymi firmami z sektora budowy obiektów sportowych, oferuje również pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych i państwowych, również w zakresie pozyskania partnerów zagranicznych do wspólnych projektów.

IAKS Polska jest członkiem IAKS International, który jest globalną organizacją non-profit zrzeszającą profesjonalistów z branży sport, rozrywki i rekreacji. Współpracując z organizacjami międzynarodowymi wspiera rozwój sektora sport. IAKS jest gospodarzem na międzynarodowych spotkaniach i kongresach, których tematyka obejmuje planowanie, projektowanie i poszerzanie wiedzy operacyjnej związanej z infrastrukturą sportową.

ZAREZERWUJ SWÓJ UDZIAŁ

REJESTRACJA

KONTAKT

IMPRESTOR Sp. z o.o.

ul. Kabaretowa 21
01-942 Warszawa
tel. +48 723 668 115
email: kontakt@infrasport.pl