Już we wrześniu, podczas Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportowej IAKS w roli ekspertów wystąpią przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dyrekcja Departamentu Infrastruktury Sportowej poruszy tematy związane z uruchamianymi programami przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

 

 

 

 

Aleksandra Plucińska

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odpowiedzialna m.in. za koordynację rządowych programów rozwoju infrastruktury sportowej  finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Od grudnia 2000 r. zawodowo związana z administracją rządową, od ponad dwunastu lat zatrudniona na różnych szczeblach zarządzania, najpierw w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim (2000-2010), od 2010 r. w administracji centralnej.

Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (2008-2009).

Posiada doświadczenie w realizacji i finansowaniu projektów ze środków publicznych (Unii Europejskiej, budżetu państwa, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Praktyk zarządzania i organizacji. Trener europejski, ukończyła intensywne warsztaty w zakresie przygotowywania oraz zarządzania projektami UE, a także liczne kursy i  szkolenia zawodowe z zakresu zarządzania. Poza kwestiami zawodowymi interesuje się architekturą, rozwojem miast, planowaniem przestrzeni publicznej, polityką regionalną.

 

 

 

 

 

Remigiusz Ludwig

Od 2012 r. zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystki. Nadzoruje proces udzielania dofinansowań w obszarze infrastruktury dla sportu powszechnego.

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunkach  gospodarka przestrzenna oraz politologia. Po ukończeniu studiów kontynuował naukę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, skąd trafił do administracji rządowej.

Od ponad 10 lat skupia swoją aktywność zawodową wokół projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków publicznych. Początkowo w sektorze ochrony środowiska,  od 5 lat w obszarze budownictwa sportowego.