O programach Ministerstwa Sportu I Turystyki, modernizacji rewitalizacji obiektów sportowych  mówić będą nasi eksperci podczas II edycji Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportowej IAKS Polska