palasport progetto rendering 3d

SPECJALNA OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO/GMIN OBOWIĄZUJE DO 10 PAŹDZIERNIKA 2016

Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej IAKS i targi infrastruktury sportowej i sprzętu sportowego infraSPORT to unikalna platforma wymiany wiedzy i doświadczenia instytucji i ludzi związanych z rozwojem infrastruktury sportowej w Polsce. Po raz pierwszy organizowana w Warszawie w dniach 1 -2 grudnia.
Kongres będzie spotkaniem ekspertów, zarówno z kraju jak i z zagranicy, którzy podczas dyskusji poruszać będą najważniejsze, dla Gmin i Samorządów Terytorialnych tematy, związane z Infrastrukturą Sportową i Rekreacyjną.

Inicjatywa organizacji Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportowej oraz Targów infraSPORT zyskała przychylność oraz została objęta Patronatem Ministra Sportu i Turystyki – Witolda Bańki jak również Patronatem Honorowym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Obok spotkań, prelekcji i rozmów chcemy zaprezentować osiągnięcia ostatnich lat w zakresie infrastruktury sportowej w naszych Gminach/Samorządach i stworzyć tym samym Galerię „Mistrzowskiej infrastruktury”.
Projekt ma na celu zaprezentowanie wszystkim zebranym delegatom, gościom, przedstawicielom świata biznesu, sportu i architektury infrastrukturę sportową naszych Gmin, ich największe infrastrukturalne osiągnięcia ostatnich lat.

Tym z Państwa, którzy zdecydują się na udział w Kongresie dajemy unikalną i dodatkową możliwość bezpłatnego zaprezentowania, w Galerii „Mistrzowskiej infrastruktury”, zdjęć nowo powstałych lub zmodernizowanych obiektów sportowych, przestrzeni rekreacyjnych, boisk, itp.

Wystarczy przesłać co najmniej jedno zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie, w terminie do 10 października 2016, a w ślad za tym zdjęcia nowo powstałych lub zmodernizowanych obiektów jak wyżej .

Galeria będzie dostępna dla uczestników Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportowej IAKS i targów infrastruktury sportowej i sprzętu sportowego infraSPORT oraz dla gości specjalnych.

Wszystkie zdjęcia opublikujemy w materiałach promocyjnych kongresu wydawanych przez Organizatora oraz na stronach organizatora.

Szczegóły zgłoszenia
Zgłoszenie odbywa się przez przesłanie wydrukowanych zdjęć w formacie A3 na adres organizatora Mariusz Kleta, Imprestor Sp. z o.o., ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa, lub bezpośredni mail do organizatora mariusz.kleta@infrasport.pl w formie elektronicznej w rozdzielczości 300 dpi. Zgłaszający będzie zobowiązany do pokrycia kosztu wydruku zdjęcia w wysokości 250 zł/m2 + VAT.

ZGŁOSZENIE MUSI ZAWIERAĆ:

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko osoby wysyłającej zgłoszenie do Specjalnej strefy
Telefon kontaktowy
e-mail
Dane dotyczące zgłaszanej inwestycji
Nazwa Gminy
Pełna nazwa inwestycji
Pracownia Architektoniczna
Zaświadczenie o posiadaniu praw autorskich do przesłanego zdjęcia oraz o przekazaniu praw do niego w ramach działań marketingowo-promocyjnych organizatora.
Załączenie wydrukowanego zdjęcia w formacie A3 lub zdjęcie rozdzielczości 300 dpi – koszt wydruku 250 zł + VAT za 1 m2
POBIERZ ZGŁOSZENIE PDF

O wyborze zdjęć do prezentacji decyduje kolejność ich nadsyłania.

Dla pierwszych 10 Gmin i Samorządów, które prześlą zdjęcia najlepszych/najciekawszych/najnowocześniejszych obiektów Organizator Kongresu i Targów infraSPORT zapewni przestrzeń o powierzchni 8m2 z zabudową organizatora w strefie wystawców.

W przypadku nadesłania dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do wydruku/prezentacji tylko wybranych inwestycji. Na zgłoszenia fotograficzne wraz z opisem czekamy do 10 października 2016 r.