Podczas pierwszego dnia Kongresu głos zabierze, od lat związany ze sportem na najwyższym olimpijskim poziomie, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki.

„Często marzenia o olimpijskim złocie pojawiają się w głowie przyszłych sportowców na placach zabaw, osiedlowych boiskach, salach gimnastycznych dlatego tak ważne jest, aby już na starcie zapewnić tym młodym sportowcom odpowiednie warunki do realizacji marzeń.” – mówi Prezes PKOl.
„Tym bardziej cieszą takie inicjatywy jak Krajowy Kongres Infrastruktury, podczas którego mogą spotkać się, wymienić poglądy i poszerzyć swoją wiedzę osoby, które kreują polską infrastrukturę sportową.” – dodaje Prezes Kraśnicki.