Piątek 2019-11-22

10:00-11:00

Ministerstwo Sportu i Turystyki programy wspierające rozwój infrastruktury sportowej.
Przewidywania jakościowe ilościowe w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce na podstawie długoterminowej strategii MSiT.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)- rządowy program, rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

11:00-12:00

Nowoczesne technologie w budownictwie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz  wyposażenie indoorowych obiektów sportowych

12:00-12:30

PRZERWA

12:30 – 13:30

Rola mediów społecznościowych w nowoczesnym zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi.

13:30 – 14:30

Obiekt sportowo-rekreacyjny – czy istnieje idealny ? Nowoczesne obiekty sportowe okiem architekta: przegląd najlepszych światowych projektów. Współczesne tendencje w konstrukcji, metodach budowy i sposobie eksploatacji obiektów.

Nowoczesne obiekty sportowe okiem architektów i projektantów – przegląd najlepszych praktyk