Środa 2019-06-12

09:30-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-11:00

Ministerstwo Sportu i Turystyki programy wspierające rozwój infrastruktury sportowej.
Przewidywania jakościowe ilościowe w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce na podstawie długoterminowej strategii MSiT.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)- rządowy program, rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

11:00-12:00

Komercjalizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Polsce. Jak skutecznie przeprowadzić proces naming rights oraz poszerzać ofertę sprzedażą obiektu sportowego jednocześnie realizując cele społeczne.

12:00-12:30

PRZERWA

12:30 – 13:30

Nowoczesne metody zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, z uwzględnieniem aspektów technicznych, redukcji kosztów, podnoszenia efektywności, bezpieczeństwa. Współczesne formy prawne stosowane w zarządzaniu oraz struktura własnościowa infrastruktury sportowej w Polsce.

13:30 – 14:30

Trendy w budownictwie outdoorowym – jak dopasować obiekt do potrzeb społeczeństwa – i prawidłowo planować strefy rekreacji oraz obiekty przeznaczone dla sportów na wolnym powietrzu.

14:30 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie Akademii infraSPORT

15:00

Lunch