09:30-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-11:00

Power speech – trendy w infrastrukturze sportowej

11:00-12:00

Komercjalizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Polsce. Jak skutecznie przeprowadzić proces naming rights oraz poszerzać ofertę sprzedażą obiektu sportowego jednocześnie realizując cele społeczne.

 

12:00-12:30

PRZERWA

12:30 – 13:30

Nowoczesne metody zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, z uwzględnieniem aspektów technicznych, redukcji kosztów, podnoszenia efektywności, bezpieczeństwa. Współczesne formy prawne stosowane w zarządzaniu oraz struktura własnościowa infrastruktury sportowej w Polsce.

 

13:30 – 14:30

Trendy w budownictwie outdoorowym – jak dopasować obiekt do potrzeb społeczeństwa – i prawidłowo planować strefy rekreacji oraz obiekty przeznaczone dla sportów na wolnym powietrzu.

14:30 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie Akademii infraSPORT

15:00

Lunch