Piątek 2019-05-24

10:00-10:30

Rejestracja uczestników

Registration

10:30-11:00

Ministerstwo Sportu i Turystyki programy wspierające rozwój infrastruktury sportowej.
Przewidywania jakościowe ilościowe w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce na podstawie długoterminowej strategii MSiT.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)- rządowy program, rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

***

Ministry of Sport and Tourism programs supporting the development of sports infrastructure. Quantitative quality forecasts for the development of sports infrastructure in Poland based on the long-term strategy of Ministry of Sport and Tourism.

11:00-12:30

Rola infrastruktury sportowej w promowaniu aktywnego stylu życia.
Prawidłowe i kompleksowe planowanie inwestycji sportowych i rekreacyjnych, uwzględniające potrzeby mieszkańców dużych miast, miasteczek i gmin wiejskich

***

The role of sports infrastructure in promoting an active lifestyle. Proper and comprehensive planning of sports and recreational investments, taking into account the needs of residents of large cities, small towns and rural commun

Prelegenci:
Zbigniew Danielczyk
prezes firmy n-ICE
Maciej Kucbora i Konrad Muraszkiewicz
– przedstawiciele Velo projekt
Paweł Januszewski
 lekkoatleta, specjalista biegu na 400 m przez płotki, mistrz Europy z 1998
Janusz Samel – przedstawiciel UM Warszawy

Moderator:
Marek Pietruszka
– przedstawiciel PKMS

12:30– 13:00

Przerwa

13:00 – 14:30

Finansowanie lokalnych inwestycji sportowo-rekreacyjnych. Źródła finansowania obiektów sportowo-rekreacyjnych np. (PPP). Outsourcing w obiekcie sportowo-rekreacyjnym i alternatywne sposoby dofinansowania inwestycji.

***

Financing local sports and recreational investments. Sources of financing sports and recreation facilities, e.g. (PPP). Outsourcing in a sports and recreation facility and alternative ways of co-financing investments.

Prelegenci:
Hubert Drabik
– prezes Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Piotr Gąszcz – zastępca  Burmistrza Józefowa
Andrzej Person –  dziennikarz i publicysta sportowy

Moderator:
Rafał Cieślak
– radca prawny, doktor nauk prawnych

14:30-16:00

Zmiany w budownictwie sportowym pod wpływem trendów i pojawiania się nowych dyscyplin sportu (w tym także e-Sport). O czym pamiętać planując nowoczesne obiekty sportowe.

***

Changes in sports construction under the influence of trends and the emergence of new sports (including e-Sport). What to remember when planning modern sports facilities.

Prelegenci:

Agnieszka Piech– przedstawicielka sekcji Sportów Elektronicznych przy KIGEiT
Łukasz Szeliga– prezes PKPar
Krzysztof Wawrzak– dyrektor handlowy Interplastic


16:00-16:15

Podsumowanie i zakończenie Akademii

16:15

Lunch