Piątek 2019-05-24

10:00-10:30

Rejestracja uczestników

10:30-11:00

Ministerstwo Sportu i Turystyki programy wspierające rozwój infrastruktury sportowej.
Przewidywania jakościowe ilościowe w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce na podstawie długoterminowej strategii MSiT.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)- rządowy program, rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

11:00-12:30

Rola infrastruktury sportowej w promowaniu aktywnego stylu życia.
Prawidłowe i kompleksowe planowanie inwestycji sportowych i rekreacyjnych, uwzględniające potrzeby mieszkańców dużych miast, miasteczek i gmin wiejskich

12:30-12:00

PRZERWA

13:00 – 14:30

Finansowanie lokalnych inwestycji sportowo-rekreacyjnych. Źródła finansowania obiektów sportowo-rekreacyjnych np. (PPP). Outsourcing w obiekcie sportowo-rekreacyjnym i alternatywne sposoby dofinansowania inwestycji.

14:30 – 16:00

Zmiany w budownictwie sportowym pod wpływem trendów i pojawiania się nowych dyscyplin sportu (w tym także e-Sport). O czym pamiętać planując nowoczesne obiekty sportowe.

16:15

Lunch