Środa 2017-09-27

10:00-11:30

Oficjalne otwarcie Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportowej i targów infraSPORT

Dr Stefan Kannewischer
Andrzej Kraśnicki
Zbigniew Klonowski

11:30-13:00

Co polscy sportowcy myślą o dostępnej infrastrukturze sportowej,w czym upatrują szansę a co według nich jest zagrożeniem dla lokalnych inwestycji sportowych? Poznajcie infrastrukturalny punkt widzenia naszych Mistrzów.
Monika Pyrek
Piotr Lisek
Michał Pol
Adam Kszczot
Marek Plawgo

13:00-14:00

LUNCH

14:00 – 15:30

Przykłady efektywnych i nieefektywnych, stałych i sezonowych obiektów sportów zimowych. Rekomendacje ciekawych rozwiązań architektonicznych i technologicznych. Jak pozyskać środki na budowę zimowej infrastruktury sportowej. Biznesplan i i efektywne zarządzanie.
Dr Rafał Rowiński
Marc Riemann
Przemysław Zych
Grzegorz Pietruczuk
Andrzej Dybiński

15:30 – 15:50

„Sport to Zdrowie!” Przykłady projektów zwiększania aktywności fizycznej, również seniorów.

Samorząd, pracodawcy, organizacje pozarządowe potrzebują odpowiednich zasobów do realizacji swoich Programów…

Programy polityki zdrowotnej realizowane przez samorządy to ważny aspekt zdrowia publicznego i możliwość zaspokajania lokalnych potrzeb zdrowotnych, a jednocześnie poligon innowacyjnych rozwiązań i dobra szkoła profilaktyki. Wiele jednostek samorządu terytorialnego wypracowuje konsensus budżetowy, polityczny i zdrowotny, aby wdrożyć konkretny program, a wymaga to często doświadczenia oraz przede wszystkim umiejętnej współpracy „między podziałami”.

Często składową takich projektów jest aktywność fizyczna, zarówno osób w wieku produkcyjnym jak i osób starszych.

DO realizacji takich zadań potrzebne są odpowiednie zasoby – infrastrukturalne oraz merytoryczne.

Warto współpracować na rzecz wdrażania programów aktywności fizycznej i wykorzystania w nich profesjonalnego zaplecza sportowego. Skorzystają wszyscy: beneficjenci programów, twórcy programów (samorządy, pracodawcy, organizacje pozarządowe) oraz właściciele obiektów sportowych…

Jednocześnie Podczas przygotowanej przez nas sesji odpowiemy na pytania jak pozyskiwać środki unijne na realizację takich projektów. Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w naszym panelu.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w panelu specjalnym podczas Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportu IAKS

dr Gabriel Chęsy
Szymon Chrostowski
Tomasz Jan Prycel

15:50 – 16:30

PRZERWA KAWOWA

16:30 – 18:00

Prawidłowe i kompleksowe planowanie inwestycji w Gminie, uwzględniające potrzeby mieszkańców, organizatorów jak i sportowców wyczynowych. Infrastruktura sportowa służy społeczności regionu i przyciąga nowe, atrakcyjne wydarzenia.
Jerzy Litwiński
Grzegorz Kita
Mariusz Machnikowski
Prof. Dr Robin S. Kähler
Tomasz Zahorski
Wojciech Rokicki

Czwartek 2017-09-28

09:30 – 11:00

Infrastruktura sportowa to nie tylko hale widowiskowe i boiska wielofunkcyjne, to również ścieżki rowerowe, ścieżki biegowe czy też zewnętrzne siłownie. Jak je zaprojektować i zrealizować by nie niszczyły środowiska a cieszyły mieszkańców i uwzględniały zmiany demograficzne starzejącego się społeczeństwa.
Mirosław Bieniecki
Irmina Niewczas
Radosław Karpiński
Lars Hjorth Baerentzen

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 13:00

Z jakich źródeł pozyskać środki na rewitalizację i modernizację obiektów, aby przekształcić je w obiekty bez barier i służyły całej społeczności. Właściwe technologie aby kolejna rewitalizacja odbyła się jak najpóźniej.
dr Joanna Jedel
Tomasz Drzał
Łukasz Szeliga
Dr Stefan Kannewischer

13:00 – 13:30

Sands required to create the perfect pitch –Piasek najważniejszym czynnikiem budowy idealnego boiska

Paul Bertels
Sebastian Baron

Wpływ stanu murawy na bezpieczeństwo i rozwój jej użytkowników oraz wizerunek zarządzającego– rola groundsmana (opiekuna murawy) na obiektach sportowych

Krzysztof Puzio

13:30 – 14:00

LUNCH

14:00-15:30

Jak zmiany przepisów wpływają na funkcjonowanie obiektów zmuszając do nieplanowanych nakładów inwestycyjnych? Czy wszystkie zmiany ostatnich lat służą poprawie komfortu i bezpieczeństwa na pływalniach? Technologie spełniające normy a efektywność finansowa obiektu.
Grzegorz Nowaczewski
Witold Nykiel
Dr Rafał Cieślak
Piotr Gąszcz
Dr Stefan Kannewischer

15:30-16:00

PRZERWA KAWOWA

16:00-17:00

Jak właściwie zaangażować lokalną społeczność w proces planowania inwestycji budownictwa sportowego. Jak przeprowadzać konsultacje społeczne by były one efektywne i pozwoliły uniknąć protestów społecznych w trakcie i po zakończeniu inwestycji. Przykłady powszechnie akceptowanych inwestycji.
Dr Sylwia Nowak
Tomasz Tymoftyjewicz
Marek Pietruszka
Magdalena Sekuła
dr Wojciech Blecharczyk
Lars Hjorth Baerentzen